Европейският парламент гласува свое становище във връзка с преодоляването на неравенствата в здравеопазването

Темата за неравенствата в здравеопазването започва да намира все по-широк отзвук, като се приема като приоритетна дори на ниво Европейски парламент . Свидетелство за това е решението на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните на Европейския парламент да гласува свое становище по т. нар. „Европейски семестър”, в което да бъде записано, че страните членки трябва да поемат конкретни ангажименти, за да осигурят достъп на пациентите до висококачествени медицински услуги.

Публична покана за участие в процедура за избор на изпълнител на услуги по проект „Среда отвътре навън“

публичнапокана с предмет: “Избор на изпълнител за извършване на дейности по организиране на шест краткосрочни обучения за повишаване капацитета на организации от шестте икономически региона и организиране на националенфорум за представители на организации -членове на Национална пациентска организация в рамките на проект BG05/581„Средаотвътре навън”, финансиран по Програма за подкрепа на неправителственитеорганизации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014г.”

актуално за нпо

Европейският парламент гласува свое становище във връзка с преодоляването на неравенствата в здравеопазването

Публична покана за участие в процедура за избор на изпълнител на услуги по проект „Среда отвътре навън“

Безплатни скринингови изследвания за хепатит B и C и ХИВ/СПИН ще се проведат на 29 септември в Лом и на 30 септември в Монтана

Конференция на тема „Иновации и добри практики в здравния сектор”

Стартира кампанията „Искам да „купя” твоя глас”

По инициатива на пациентските организации се реализира публично обсъждане на значението на профилактиката и контрола на социално-значимите заболявания.

ПОКАНА за пресконференция по повод стартираща национална информационна кампания за насърчаване на избирателната активност на Парламентарни избори 2014г.

Национално представително проучване за проблемите в здравеопазването в Р. България

виж всички