Пациенти с хепатит С може да не доживеят до реимбурсацията на ново лечение. Призовават НЗОК на открит диалог

5 февруари 2016 г., гр. София, Днес Сдружение на пациентите с хепатит „ХепАктив“ изпрати отворено писмо до управителя на Националната здравноосигурителна каса – д-р Глинка Комитов относно забавения достъп до безинтерфероновите терапии за лечение на хепатит С. Още миналата година Министерство на здравеопазването и Здравната каса увериха, че те ще бъдат налични от 1 януари 2016 г., но до момента няма официална информация какви ще бъдат критериите и от кога реално пациентите ще могат да започнат своето лечение.

Представени бяха резултати от проект за насърчаване изграждането и разширяването мрежата от центрове за тестване за ХИВ на територията на Югоизточна Европа

Национална пациентска организация и гръцката организация „Positive Voice“ организираха заключителната среща по Проект за насърчаване изграждането и разширяването на мрежата от центрове за консултиране и предоставяне на здравни услуги за хора от рискови групи на територията на страните от Югоизточна Европа - “Promoting Checkpoints in South East Europe”.

актуално за нпо

Пациенти с хепатит С може да не доживеят до реимбурсацията на ново лечение. Призовават НЗОК на открит диалог

Представени бяха резултати от проект за насърчаване изграждането и разширяването мрежата от центрове за тестване за ХИВ на територията на Югоизточна Европа

Д-р Станимир Хасърджиев бе преизбран за поста Генерален секретар на Европейското партньорство за достъп до качествено здравеопазване

Съветът на Европа прие за първи път заключения за прилагане на персонализирана медицина

На 5 декември отбелязваме Световния ден за солидарност с пациента

Нови 204 ХИВ-позитивни лица са открити тази година

СЗО с нова стратегия за елиминиране на епидемията от ХИВ. Къде е България?

Високият процент на „плащания от джоба на пациентите“ в ЕС генерира по-големи неравенства по отношение на достъпа до качествено здравеопазване

виж всички