Благодарствено писмо от Кризисен център "Света Петка" - Фондация "Асоциация Анимус"

Кризисен център "Света Петка" - Фондация "Асоциация Анимус" изпрати благодарствено писмо до Национална пациентска организация за оказаната адекватна и своевременна медицинска помпощ от д-р Иван Вецев.

Национална пациентска организация подкрепя исканията на пациентите с ревматични заболявания и призовава НЗОК към бързо разрешаване на проблема с лечението на тези пациенти

Национална пациентска организация изказва категоричната си подкрепа към исканията на Организацията на пациентите с ревматологични заболявания в България (ОПРЗБ), Асоциацията на пациентите с ревматоиден артрит (АПРА) и Българско сдружение на болните от болест на Бехтерев (БСБББ), които направиха символична акция, с която протестират срещу промените в критериите за лечението с биологична терапия на пациентите с ревматични заболявания.

актуално за нпо

Благодарствено писмо от Кризисен център "Света Петка" - Фондация "Асоциация Анимус"

Национална пациентска организация подкрепя исканията на пациентите с ревматични заболявания и призовава НЗОК към бързо разрешаване на проблема с лечението на тези пациенти

Експерти и пациенти се обединиха около необходимостта от мащабна информационна кампания по темата за ваксинопрофилактиката

АНАЛИЗ ОТ АНКЕТА НА СНЦ „ЗДРАВЕ И МОРАЛ“ СРЕД ЛИЦА, ЛЕКУВАЩИ СЕ В УМБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ“, СТАРА ЗАГОРА

ПЛАНОВЕТЕ ЗА РЕФОРМА В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА ПРАВИТЕЛСТВОТО СЪВПАДАТ С ПРЕПОРЪКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ И СВЕТОВНАТА БАНКА

Европейското партньорство за достъп до качествени здравни грижи бе определно като най-големия напредък в ЕС след приемането на Вилнюската декларация*

Постановление на Министерски съвет за създаване на Съвет "Партньорство за здраве" бе обнародвано в Държавен вестник

Дискусия за реформирането на болниците и финансовото им състояние по време на Икономически форум за Югоизточна Европа

виж всички