Национално представително проучване за проблемите в здравеопазването в Р. България

Здравеопазването се възприема като най-важен национален приоритет, за който не се отделят необходимите средства и който се намира в лошо състояние. Това показва национално представително проучване, проведено от Алфа Рисърч сред 1013 български граждани в периода април-май 2014 г. Информация е събрана на база провеждане на преки стандартизиран и интервю та по домовете на респондентите. Според резултатите от проучването, държавата трябва да заплаща пълните 8% за здравни осигуровки за групите, които тя покрива, като същевременно държавните служители, служителите в МВР и съдебната система трябва да се осигуряват върху реалните си доходи, а не както е до момента.

Проект "Сън ли съм или ме няма"

От 01.10.2013 г. проект "Сън ли съм или ме има" (Проект за подпомагане на Дом за Медико Социални Грижи за Деца от 0 до 3 години) „Св. Иван Рилски”- гр. София се осъществява на територията на ДМСГД "Св. Иван Рислки" в гр. София. След затварянето на ДМСГД "Св. Параскева" и успешно приключилият там проект, по желание на директора и желание на Движение на българските майки, услугата и дейностите се преместват в ДМСГД "Св. Иван Рислки".