За пореден път НПО получи отказ на искането си за държавно финансиране на национално представителните организации за защита правата на пациентите в България

В началото на месец декември Национална пациентска организация за пореден път изпрати писмо до Министерство на финансите, в което упомена нуждата на национално представителните организации за защита правата на пациентите от държавно финансиране, което да обезпечи дейността им и да подпомогне регионалните структури на организациите в изпълнение на техните активности. Изрично беше посочена нуждата от набиране на допълнителни експерти към организациите (юристи, медицински консултанти и други специалисти), които да увеличат капацитета и компетенциите на структурите, да подобрят потенциала им в участието на различни институционални нива.

Становище на Центъра за междуетнически диалог "АМАЛИПЕ", член на Национална пациентска организация

Във връзка със създалото се обществено напрежение по отношение на посещенията на спешна медицинска помощ в ромските квартали и последвалите консултации с организации, Центърът за междуетнически диалог "АМАЛИПЕ", член на Национална пациентска организация, излезе със становище декларация по случая.