Стартира кампанията „Искам да „купя” твоя глас”

На 19 септември 201 4 г. (сряда) от 1 2 :00 часа в Пресклуб БТА (бул. Цариградско шосе 49) се проведе пресконференция на тема:

По инициатива на пациентските организации се реализира публично обсъждане на значението на профилактиката и контрола на социално-значимите заболявания.

Събитието, което беше на тема „ Стратегиите в здравеопазването – как профилактиката ще стане приоритет в България” , се състоя на 1 7 септември 2014 г. (сряда) от 11:00 часа в Конферентна зала „Арена” в „Арена ди Сердика” Резиденс Хотел (ул. „Будапеща” №2).