Безплатни прегледи на щитовидната жлеза ще се провеждат в 9 града на България

От 21 октомври до 21 ноември 2014 г. ще се провеждат безплатни профилактични прегледи на щитовидната жлеза в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Раднево, Монтана и Елхово . Инициативата се реализира от Национална пациентска организация и Сдружение ВИОМ, с подкрепата на над 13 специалисти ендокринолози и е насочена към хората, които не са диагностицирани до момента и /или попадат в рискова група за развитие на заболявания на щитовидната жлеза.

Европейският парламент гласува свое становище във връзка с преодоляването на неравенствата в здравеопазването

Темата за неравенствата в здравеопазването започва да намира все по-широк отзвук, като се приема като приоритетна дори на ниво Европейски парламент . Свидетелство за това е решението на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните на Европейския парламент да гласува свое становище по т. нар. „Европейски семестър”, в което да бъде записано, че страните членки трябва да поемат конкретни ангажименти, за да осигурят достъп на пациентите до висококачествени медицински услуги.

актуално за нпо

Безплатни прегледи на щитовидната жлеза ще се провеждат в 9 града на България

Европейският парламент гласува свое становище във връзка с преодоляването на неравенствата в здравеопазването

Безплатни скринингови изследвания за хепатит B и C и ХИВ/СПИН ще се проведат на 29 септември в Лом и на 30 септември в Монтана

Конференция на тема „Иновации и добри практики в здравния сектор”

Стартира кампанията „Искам да „купя” твоя глас”

По инициатива на пациентските организации се реализира публично обсъждане на значението на профилактиката и контрола на социално-значимите заболявания.

ПОКАНА за пресконференция по повод стартираща национална информационна кампания за насърчаване на избирателната активност на Парламентарни избори 2014г.

Национално представително проучване за проблемите в здравеопазването в Р. България

виж всички