Върховният административен съд отмени разпоредбата на Министерство на здравеопазването, която целеше да забави достъпа на пациенти с тежки хронични заболявания до животоспасяващи медикаменти, прилагани в лечебните заведения, въпреки че те вече са включени

С решение от 23 октомври 2014 г. Върховният административен съд (ВАС) взе решение, според което обяви за нищожна разпоредбата на Министерство на здравеопазването, която отлагаше достъпа на пациенти с тежки хронични заболявания до животоспасяваща терапия, прилагана в лечебните заведения, до следващата календарна година.

Безплатни прегледи на щитовидната жлеза

ВАЖНО! ПРИКЛЮЧИХА ЗАПИСВАНИЯТА ЗА ВСИЧКИ ГРАДОВЕ В РАМКИТЕ НА КАМПАНИЯТА С БЕЗПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА.

актуално за нпо

Върховният административен съд отмени разпоредбата на Министерство на здравеопазването, която целеше да забави достъпа на пациенти с тежки хронични заболявания до животоспасяващи медикаменти, прилагани в лечебните заведения, въпреки че те вече са включени

Безплатни прегледи на щитовидната жлеза

Безплатни прегледи на щитовидната жлеза ще се провеждат в 9 града на България

Европейският парламент гласува свое становище във връзка с преодоляването на неравенствата в здравеопазването

Безплатни скринингови изследвания за хепатит B и C и ХИВ/СПИН ще се проведат на 29 септември в Лом и на 30 септември в Монтана

Конференция на тема „Иновации и добри практики в здравния сектор”

Стартира кампанията „Искам да „купя” твоя глас”

По инициатива на пациентските организации се реализира публично обсъждане на значението на профилактиката и контрола на социално-значимите заболявания.

виж всички