Европейското партньорство за достъп до качествени здравни грижи бе определно като най-големия напредък в ЕС след приемането на Вилнюската декларация*

Европейският напредък в здравеопазването беше обсъден по време на здравна конференция в Рига, посветена на темата “Универсално здравеопазване: инвестиции в качественото здравеопазване за всички“, която се проведе в периода 29-30 юни 2015 г. под егидата на Латвийското председателство на Съвета на Европейския съюз.

Постановление на Министерски съвет за създаване на Съвет "Партньорство за здраве" бе обнародвано в Държавен вестник

В брой 46 на Държавен вестник от дата 23.06.2015 г. бе обнародвано Постановление № 151 от 15 юни 2015 г. на МС за създаване на Съвет "Партньорство за здраве".