Беше учредена група от евродепутати към Европейския парламент по темата за неравенствата в сферата на здравеопазването

На 27 януари 2015 г. в Европейския парламент беше официално учредена групата на евродепутати, които ще работят по проблемите на достъпа на европейските пациенти до качествено здравеопазване.

Министерство на здравеопазването потвърди статута на Национална пациентска организация като представителна организация за защита правата на пациентите в България

На основание чл. 86в, ал. 1 от Закона за здравето и чл. 7, ал. 3 от Наредба №48 от 2010 г., Министерство на здравеопазването потвърди представителността на Национална пациентска организация за следващите три години.Определянето за представителна организация за защита правата на пациентите в България е направено със заповед №РД - 02-12/16.01.2015 г.

актуално за нпо

Беше учредена група от евродепутати към Европейския парламент по темата за неравенствата в сферата на здравеопазването

Министерство на здравеопазването потвърди статута на Национална пациентска организация като представителна организация за защита правата на пациентите в България

Покана за предоставяне на оферти

„Благодаря Ви, че Ви има“- инициатива на Сдружение „УСМИВКА“ за отбелязване на Международния ден на думата – БЛАГОДАРЯ!

Публична дискусия за промените в ЗЮЛНЦ

Приключи кампания за изследване на тиреоидната щетовидна жлеза.

За пореден път НПО получи отказ на искането си за държавно финансиране на национално представителните организации за защита правата на пациентите в България

Становище на Центъра за междуетнически диалог "АМАЛИПЕ", член на Национална пациентска организация

виж всички