Годишна среща на Европейски пациентски форум - 19 май 2015 г.

На 19 май 2015 г. по време на годишна среща на Европейски пациентски форум (ЕПФ) в Брюксел, д-р Станимир Хасърджиев бе преизбран за член на борда на ЕПФ. Освен гласуването за членове на борда, по време на срещата беше представен и доклад за изминалата 2014 г., както и стратегия на Форума за предстоящата година.  

Второ заседание на "Партньорство за здраве"

На 13 май 2015 г. в сгрдата на Мнистверство на здравеопазването се проведе второто заседание на „Партньорство за здраве“.