Пациентите в Европа се нуждаят от равен достъп до най-доброто лечение

В периода 30 септември – 2 октомври 2015 г. се състоя Европейския здравен форум Гащайн, Австрия, на който всички заинтересовани страни в сферата на здравеопазването в ЕС се събират веднъж годишно, за да обсъдят и намерят решения на проблемите в здравните системи в Европа.