Начало - Актуално - за НПО - Днес, 1 декември, отбелязваме Световния ден за борба със СПИН

Актуално :: за НПО

Днес, 1 декември, отбелязваме Световния ден за борба със СПИН

От 1988 година насам Световният ден за борба със СПИН се отбелязва на 1 декември всяка година. Той дава възможност на хората в целия свят да се обединят в борбата срещу ХИВ, да покажат подкрепа към тези, които живеят с инфекцията, и да отбележат паметта на починалите от заболяването.

Целта на Световния ден за борба със СПИН е да насочи общественото внимание към заболяването и да акцентира върху необходимостта от превенция и намаляване на новите случаи на ХИВ-инфекция, да насърчи хората да се изследват за носителство на вируса и да използват предпазни средства, да повиши информираността относно начините на предаване на заболяването и не на последно място – да се противопостави на дискриминацията и стигмата към хората, живеещи с вируса. Съпричастността към хората с ХИВ-инфекция и СПИН се изразява с поставянето на червена лента, която е символ на заболяването, на дрехата.
По данни на Министерство на здравеопазването (МЗ) до момента в България са регистрирани общо 2 694 лица с ХИВ. От началото на тази година са открити нови 220 инфектирани с вируса, при изследвани над 260 000 лица. Запазва се тенденцията от последните години броят на новорегистрираните мъже да е многократно по-голям от този на инфектираните жени. Съотношението на инфектираните мъже и жени през настоящата година е 9:1 (199 мъже и 21 жени).
И тази година 88% от новорегистрираните с ХИВ-инфекция са се заразили по сексуален път, а останалите 12% са се инфектирали при инжекционна употреба на наркотици.
Усилията на програма Превенция и контрол на ХИВ/СПИН към МЗ тази година е насочена към преодоляване на бариерите, които пречат на групите в най-висок риск от населението и хората, живеещи с ХИВ (ХЖХИВ), на достъпа и използването на тези услуги. За целта са организирани множество събития в цялата страна.
Министерството на здравеопазването осигурява безплатно съвременно лечение с антиретровирусни лекарства за всички нуждаещи се лица с ХИВ/СПИН, независимо от техния здравноосигурителен статус. Разкрити са и работят 5 сектора за лечение на пациенти с ХИВ/СПИН към инфекциозните клиники в градовете София, Пловдив, Варна, Плевен и Стара Загора.
Във връзка с отбелязването на Европейската седмица за изследване за ХИВ и хепатити (17-24 ноември 2017) и Световния ден за борба със СПИН (1 декември), Национална пациентска организация и Национално сдружение за борба с хепатита „Хепасист“ провеждат обща скринингова кампания. Успоредно с изследванията, които се организират за носителство на хепатит C, в град Гоце Делчев на 30 ноември и 1 декември всеки желаещ може да се изследва и за носителство на ХИВ, като до момента в акцията са изследвани над 200 човека за ХИВ носителство и няма нито един положителен резултат. Национална пациентска организация продължава и с провеждането на образователни лекции в училища на тема „Сексуално трансмисивни заболявания. ХИВ и хепатит – как да ги избегнем!“
Съвременните постижения в лечението на ХИВ/СПИН вече осигуряват на хората, живеещи с вируса, добър живот за дълго време, стига да са били диагностицирани рано. Съгласно новото Методическо указание за антиретровирусно лечение и мониторинг на възрастни лица с ХИВ-инфекция от средата на 2016 г., всеки диагностициран с ХИВ-инфекция може да започне своята терапия, чрез което от една страна се подобрява качеството му на живот, а от друга се предотвратява разпространението на инфекцията.