🚀 AWARE PreCOV19 Webinar: „Помнете COVID: уроци и бъдещи перспективи“
📆 29 май 2024 г. | 16:00 – 17:30
 
🩺 Ще разгледаме какво научихме от пандемията, 2 години по-късно, и бъдещите перспективи.
 
👥 Участници:
 
Д-р Станимир Хасърджиев - Национална Пациентска Организация (модератор)
Д-р Момчил Баев - Фондация Астра Форум
Ивайло Петров – Съвместна Онкологична Национална Мрежа
Д-р Иван Вецев – акушер-генеколог
Доц. д-р Асия Консулова – медицински онколог
📌 Основни въпроси за обсъждане:
 
Готови ли сме за нов стрес, нова пандемия?
Използвахме ли иновативните технологии за по-добър мониторинг?
…а използваме ли ги днес?
Достъпа до диагностика и комуникация на здравни проблеми сега и след „научените“ уроци.
🌍 COVID-19 остави голям отпечатък върху страните от Централна и Източна Европа, включително Румъния, България, Северна Македония и Република Молдова, и засягайки хората с хронични и онкологични заболявания. Порадено от ниските нива на ваксинация и предизвикателствата в кампаниите за ваксинация, и организация в клиничните и амбулаторни процеси, рефлектира върху обществото. Информацията от проучванията подчертава нуждата от по-добра информираност и координация.
 
📝 Присъединете се към нас, за да обсъдим как можем да подобрим здравеопазването и да намалим тежестта на НСЗ в Европа! 🌍
 
#OncologyCare #COVID19Lessons #HealthcareInnovation #PublicHealth #CancerCare #PreventionAndControl