Начало - За НПО - Отчет за дейността на Национална пациентска организация за 2012 г.

Отчет за дейността на Национална пациентска организация за 2012 г.Може да видите финансовия отчет за дейността на Национална пациентска организация тук.Може да изтеглите и представения от Контролния съвет на НПО доклад за дейността на Сдружението за изтеклия период. Вижте доклада.Може да изтеглите и представения от Етичната комисия към НПО доклад за дейността на Сдружението за изтеклия период. Вижте доклада.