Начало - Проекти - Създаване на Европейска група за партньорство и група на депутати от Европейския парламент за намаляване на здравните неравенства

Създаване на Европейска група за партньорство и група на депутати от Европейския парламент за намаляване на здравните неравенства


EQUITY ACCESS TO QUALITY HEALTHCARE

Establishment of an EU Partnership and an MEP interest group
To Reduce Health Inequalities


To find all information in English please click here:

РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Създаване на Европейска група за партньорство и група на депутати
от Европейския парламент за намаляване на здравните неравенства

Втората конференция на тема „Неравенствата в здравеопазването в новите държави членки на ЕС и страните кандидат членки”, която се проведе в Европейския парламент на 26 юни 2013 г., постигна изключително голям успех и доведе до значителни резултати. Д-р Андрей Ковачев, член на Европейския парламент, който беше домакин на срещата, инициира създаването на група, състояща се от членове на ЕП, за справяне с неравенствата в здравеопазването и за насърчаване на равния достъп. На срещата бяха поставени основите за създаването на Европейска група за партньорство за преодоляване на проблемите по отношение на достъпа до качествено здравеопазване в страните на ЕС.

В обръщението си към участниците в Конференцията д-р Станимир Хасърджиев, председател на Национална пациентска организация, подчерта, че „Достъпът до висококачествено здравеопазване е фундаментално право на гражданите. Лидерите на пациентски организации имат ясна представа, че съществуват неравенства в достъпа, които се изострят допълнително вследствие на икономическата криза и бюджетните съкращения”.

Казаното беше изведено като заключение от официалните резултати от пациентско проучване за неравенствата в здравеопазването, обявени по време на събитието. Проучването беше реализирано като последваща стъпка от състоялата се през септември 2012 г. в София Първа конференция, посветена на неравенствата в здравеопазването в новите държави членки на ЕС: „Политици и пациенти – заедно за промяна”. Това мащабно проучване се проведе сред 256 лидери на пациентски организации от 12-те нови държави членки на Европейския съюз и трите кандидат членки.

Повече информация можете да изтеглите от тук: