Програма на събитието

П Р О Г Р А М А

Ден I
29.05.2015 г. (петък)


11:00–13:00 Регистрация

13:00–13:30 Официално откриване. Приветствени речи.

13:30–15:30 Дискусионен панел: „Реформите в здравеопазването – в полза на българския пациент“
Модератор: д-р Станимир Хасърджиев, председател на НПО
Участници:
д-р Петър Москов, Министър на здравеопазването
д-р Даниела Дариткова-Проданова, Председател на Комисия по здравеопазването
д-р Димитър Петров, Подуправител на Национална здравноосигурителна каса
доц. Александра Савова, Член на Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти
д-р Венцислав Грозев, Председател на Български лекарски съюз

15:30–16:00
Кафе пауза

16:00–17:15 I -ва пленарна сесия: „Достъп до лекарствени продукти“
„Иновативни лекарствени терапии – за ползата от тях и доколко са достъпни за българските пациенти“, г-н Деян Денев, изпълнителен директор на ARPharM
„Биоподобни медикаменти – Quo vadis?“, проф. Георги Момеков, дм, председател на Българското научно дружество по фармация
„Приложението на биотехнологични лекарствени продукти“, д-р Борислав Борисов, експерт по лекарствена политика и фармакоикономика
Дискусия

17:15–17:30 Кафе пауза

17:30–18:30 II -ра пленарна сесия: „Партньорството в здравеопазването – правилният подход за силно здравеопазване“
„Пациентското движение – обединено в една платформа“, г-н Стефан Маринов, председател на Сдружение „Пациентска мрежа“
„Ролята на пациента в изграждането на здравни политики“, д-р Иван Вецев, експерт „Достъп до лечение” в Национална пациентска организация
Представяне на инициативата „Партньорство за здраве“, д-р Станимир Хасърджиев, секретар на „Партньорство за здраве”
Дискусия

18:30–19:30 Обща снимка и свободно време

19:30– Вечеря


Ден II
30.05.2015 г. (събота)

8:00–9:30 Закуска

9:30–11:00 III-та пленарна сесия: „Достъп до здравни услуги“
„Ролята на качествената диагностика за постигане на ефективно лечение“, д-р Веселина Колева, дм, началник Клинична лаборатория в МБАЛ „Токуда Болница София“
„Клинични изпитвания и ролята на осведомения пациент“, д-р Мариан Ангелов, Българска асоциация по клинични проучвания
„Качеството и достъпността на медицинските услуги като интегрални измерители в здравеопазването“, д-р Радко Велков, организационен секретар на СОББ
„Банковото кредитиране – възможната алтернатива за достъп до лечение“, г-жа Изабела Дойчинова, началник „Отдел продажби, клонова мрежа, банкиране на дребно“, ОББ
Дискусия

11:00–11:15 Кафе пауза

11:15–12:30 Работни групи по теми, свързани с реформата в здравеопазването*:
„Реформи в лекарствената политика“
„Реформа в организацията на здравеопазването“
„Качество на здравната система“


12:30–13:30 Обяд

13:30–14:45 Работни групи по теми, свързани с реформата в здравеопазването*:
„Реформи в лекарствената политика“
„Реформа в организацията на здравеопазването“
„Качество на здравната система“


14:45–15:30 Обобщаване на резултатите от работните сесии

15:30–16:00 Кафе пауза

16:00–17:30 Провеждане на Общо събрание на Национална пациентска организация

17:30–20:00 Свободно време

20:00– Гала вечеря


Ден I I I
31.05.2015 г. (неделя)

8:00–9:30 Закуска

9:30–11:00 Обобщение и гласуване на меморандум от Конгреса

11:00–12:00 Освобождаване на стаите и свободно време

12:00–13:00 Обяд и отпътуване