Презентации на лектори

Дискусионен панел: „Реформите в здравеопазването – в полза на българския пациент“

I -ва пленарна сесия: „Достъп до лекарствени продукти“

„Иновативни лекарствени терапии – за ползата от тях и доколко са достъпни за българските пациенти“, г-н Деян Денев, изпълнителен директор на ARPharM

„Биоподобни медикаменти – Quo vadis?“, проф. Георги Момеков, дм, председател на Българското научно дружество по фармация

„Приложението на биотехнологични лекарствени продукти“, д-р Борислав Борисов, експерт по лекарствена политика и фармакоикономика

II -ра пленарна сесия: „Партньорството в здравеопазването – правилният подход за силно здравеопазване“

„Ролята на пациента в изграждането на здравни политики“, д-р Иван Вецев, експерт „Достъп до лечение” в Национална пациентска организация

Представяне на инициативата „Партньорство за здраве“, д-р Станимир Хасърджиев, секретар на „Партньорство за здраве”

III-та пленарна сесия: „Достъп до здравни услуги“

„Ролята на качествената диагностика за постигане на ефективно лечение“, д-р Веселина Колева, дм, началник Клинична лаборатория в МБАЛ „Токуда Болница София“

„Клинични изпитвания и ролята на осведомения пациент“, д-р Мариан Ангелов, Българска асоциация по клинични проучвания


„Качеството и достъпността на медицинските услуги като интегрални измерители в здравеопазването“, д-р Радко Велков, организационен секретар на СОББ

„Банковото кредитиране – възможната алтернатива за достъп до лечение“, г-жа Изабела Дойчинова, началник „Отдел продажби, клонова мрежа, банкиране на дребно“, ОББ


Презентация от работни групи