Начало - Национален пациентски център - Инициативен комитет

Инициативен комитет

На редовното си заседание на 04.05.2015 г. Управителният съвет на Национална пациентска организация гласува създаването на Инициативен комитет, който да състави подробен инвестиционен план и програма за финансиране реновацията на сградата и изграждане на допълнителните съоръжения на Центъра.

За участие в Инициативния комитет ще бъдат поканени представители на: Столична община, Министерство на здравеопазването, медиите, представител на УС на НПО, представител на секретариата на НПО, представители на индустрията и други заинтересовани страни, а патрони на Центъра и на Комитета ще бъдат д-р Петър Москов, министър на здравеопазването и г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община.

За финансиране на реновацията на сградата, както и за изграждането на допълнителните съоръжения, необходими за реализация на проекта, Инициативният комитет ще се обърне към множеството партньори, подкрепили организацията през годините, както и към нови такива.

За партньори ще бъдат привлечени компании, работещи в сферата на: производство и доставка на строителни материали; производство и монтаж на дограми; строители и строителни бригади; озеленяване; спорт и спортни съоръжения; мебели, дървообработка и обзавеждане; канцеларски и офис материали и изделия; частни, държавни и неправителствени структури и организации; фармацевтични компании; фондове за подпомагане на неправителствения сектор и европейски фондове и проекти.

Инициативният комитет ще бди и за управлението на набраните средства по прозрачен начин, съобразно всички законови и етични норми и кодекси, като отчетността ще се извършва от НПО както чрез предоставяне на годишни доклади, така и чрез периодично публикуване на информация на сайта на организацията за: размер на получените за Центъра дарения, произход на даренията, разпределение на средствата и реализиране на инициативите.