Начало - За НПО - Устав на НПО

Устав на НПО

ИзворУставът на Национална пациентска организация е приет единодушно на 11 януари 2010 година по време на Учредителното събрание на организацията. В него са заложени основните принципи, по които функционира организацията, съобразени с Българското законодателство.


На проведеното на 8 март 2010 година първо Общо събрание на НПО се приеха промени в Устава, съобразно идеите и предложенията на всички членове. На Общото събрание бе демократично избрано и новото ръководство на организацията, бяха сформирани работни групи по различни направления, приеха се правилата за вътрешния ред и се определиха отговорностите и правомощията на членовете и Управителния съвет.

Нови промени в Устава, както и в УС на НПО, се направиха на Общо събрание на Сдружението, което се състоя по време на IV Национален конгрес на пациентските организации (13-15 юни 2014 г.) във Велико Търново.

Изтеглете Устава на НПО от тук.