Начало - Проекти - БЛИЗО ДО ТЕБ - Предстоящи инициативи

Предстоящи инициативи

След приключване на етапа на подбор на регионални партньори, проектът предвижда редица инициативи:

Семинар на участниците в проекта: запознаване на участниците с целите и същността на проекта, осъществяване на партньорства с местни и национални здравни институции, права на пациентите, възможности на Национална пациентска организация за подпомагане на дейността на регионалните партньори на местно и национално ниво и др. Лектори на семинара ще бъдат специалисти от неправителствения сектор, представители на националните и регионални здравни институции, психолози и други.

ИнициативиОповестяване на регионалните пациентски центрове: ще бъдат реализирани поредица от регионални медийни събития с водещото участие на партниращата организация, с участието на местни представители на здравни институции, пациенти и други участници в проекта.

Реализиране на национални инициативи: регионалните партньори ще бъдат включвани в националните инициативи на НПО и ще бъдат водеща партньорска организация при реализирането им на местно ниво.