Начало - Проекти - БЛИЗО ДО ТЕБ - Привилегии и отговорности на партньорите

Привилегии и отговорности на партньорите


Участието в проекта „Близо до теб” е доброволно и не е обвързано с финансови взаимоотношения. Неговата цел е да подпомогне дейността на регионалните организации и да повиши ефективността им при ежедневната им работа с пациенти.

ОтборУчастието в националната мрежа от пациентски организации ще предостави редица възможности на партньорите:

Право да представляват Национална пациентска организация на територията на съответния регион (с предварително определен обем на правомощията и задълженията).

Асоциирано членство в най-голямото пациентско обединение в България - НПО.
Възможност за участие в разработването и обсъждането на законопроекти и нормативни документи.
Възможност за участие в националните и регионалните инициативи на НПО.
Съдействие от страна на НПО при разрешаването на проблеми на регионално и национално ниво.
Възможност за участие в проекти с различни източници на финансиране.
Улеснен достъп до информация за източници на финансиране.
Обмяна на опит с организации от цялата страна и чужбина.