Начало - За НПО - Етичен кодекс

Етичен кодекс

ЕтикаНационална пациентска организация е нова и модерна структура, основана на европейски ценности, в дух на разбирателство, демократичност и висок морал.

Доскоро липсата на правила и норми в дейността на пациентските организации неведнъж е водила до нарушаване на крехкото равновесие между тях.

Още с учредяването си НПО създаде и прие първия в България Етичен кодекс на пациентските организации. С приемането на Етичния кодекс се бележи нов етап от развитието на пациентските организации и се полагат основите на модерното пациентско движение в България.

Изтеглете Етичния кодекс на НПО от тук.

В този основен документ за организацията и нейните членове са заложени най-съвременните европейски и световни стандарти за работата на пациентските организации. В него са очертани редица принципи и етични норми: демократичност, пълна прозрачност, взаимно уважение и разбирателство, обществена отговорност, равни права и възможности, взаимоотношения с институциите и партньорите. За първи път в България този документ въвежда ясни правила за финансирането и прозрачността на дейността на пациентските организации.

Етичният кодекс е в сила за Националната пациентска организация, нейните членове, регионалните представителства и структури. Други организации, които не са членове на Националната пациентска организация, могат също да приемат и спазват разпоредбите на този кодекс.

Етичният кодекс на пациентските организации е официално подписан от членовете на НПО на тържествена церемония по повод учредяването на организацията с участието на медии и представители на пациентите от цялата страна.

Етична комисия

КомисияЗа спазването на Етичния кодекс и разрешаване на възникнали с приложението му казуси към Национална пациентска организация се създаде Етична комисия.

Новият състав на Етичната комисия на НПО беше избран на Общото събрание, проведено на 30 юни 2017 г. Комисията е в петчленен състав и с мандат 3 години:

1. Росица Павлова Букова - председател
2. Красимира Райчева Лазарова
3. Иглика Иванова Димитрова
4. Янка Христова Христова
5. Христо Василев Антонов

Сигнали до Етичната комисия могат да се подават на ek@npo.bg.