Покажи Участието

От тук може да видиш всички публикации на този потребител.

Теми - Радослав Русинов

-: Февруари 10, 2010, 22:10:53 1 Дискусии по проекта "Пациентът-политик" / Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения / Представяне на законопроекта за лечебните заведения

            Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения е внесен в 41-то Народно събрание на 11.01.2010 година. Негов вносител е Министерски съвет, а водещата комисия е Комисията по здравеопазването. Чрез него се цели преодоляване на практически проблеми при прилагането на закона, усъвършенстване на неговите разпоредби и гарантиране на качеството и достъпността на медицинската помощ. 

            Основните промени, които урежда законопроектът са свързани с повишаване на критериите и изискванията към лечебните заведения, с цел да се гарантира качествено и съвременно болнично медицинско обслужване на пациентите, премахване на районирането на лечебните заведения, въвеждане на хосписи по аналогия на другите европейски държави и други.

            Проследете актуалния статус на законопроекта от тук.

            Изтеглете пълния текст на законопроекта.

            Изтеглете пълния текст на мотивите към законопроекта.

-: Февруари 10, 2010, 22:08:24 2 Дискусии по проекта "Пациентът-политик" / Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения / Обща дискусия по законопроекта

Тук може да споделите Вашето общо мнение за законопроекта:
Трябва ли да затворят врати болници, които са опасни за пациентите – не разполагат с необходимите условия, апаратура, специалисти?
Мислите ли, че като цяло предлаганите промени ще подобрят достъпа на пациентите до съвременни и модерни болници?

Изтеглете пълния текст на законопроекта.

-: Февруари 10, 2010, 22:07:31 3 Дискусии по проекта "Пациентът-политик" / Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения / Раздел "Други промени"

   1. Разходите за съдебномедицински експертизи се поемат от бюджета на съдебната власт
   2. Времето на обучение на специализантите се зачита за трудов стаж
   3. Освидетелстване на лицата относно явяване пред разследващите органи и съда - от лекарските консултативни комисии и центровете за спешна медицинска помощ с издаване на експертно решение – медицинско удостоверение

Изтеглете пълния текст на законопроекта.

Изтеглете пълния текст на мотивите към раздел "Други промени".

-: Февруари 10, 2010, 22:06:02 4 Дискусии по проекта "Пациентът-политик" / Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения / Промени, свързани с гарантиране на качеството и достъпността на мед. помощ

Кратко описание на предвидените промени:

   1. Въвеждат се ясни критерии, на които трябва да отговарят лечебните заведения, за да получат финансиране от републиканския бюджет или от НЗОК: медицински кадри на основен трудов договор; необходимата медицинска апаратура; 24-часов прием на пациенти
   2. Атестиране на директорите на всеки 3 години.
   3. Възможност за създаване на болнични настоятелства.
   4. Отпада задължителната акредитация: акредитацията е задължителна само когато ще се извършва обучение на студенти, докторанти и специализанти; доброволна акредитация с точна процедура, ясни оценки и възможност за финансови стимули.

Изтеглете пълния текст на законопроекта.

Изтеглете пълния текст на мотивите към раздел "Промени, свързани с гарантиране  на качеството и достъпността на медицинската помощ".

-: Февруари 10, 2010, 22:04:37 5 Дискусии по проекта "Пациентът-политик" / Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения / Промени, свързани с облекчаване на регистрационните режими

Кратко описание на предвидените промени:

   1. Облекчен и уеднаквен регистрационен режим - документите се изпращат и становищата се изискват по служебен път.
   2. Изрични основания за отказ от регистрация и ясни основания за заличаване на регистрацията – неосъществяване на дейност повече от 6 месеца и дейности в нарушение на медицинските стандарти и здравните изисквания.

Изтеглете пълния текст на законопроекта.

Изтеглете пълния текст на мотивите към раздел "Промени, свързани с облекчаване на регистрационните режими".

-: Февруари 10, 2010, 21:12:06 6 Дискусии по проекта "Пациентът-политик" / Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения / Промени, свързани със статута и дейността на лечебните заведения

Кратко описание на предвидените промени:

   1. Индивидуалните практики за първична и специализирана извънболнична помощ могат да се учредяват от физически лица – лекари и лекари по дентална медицина, но и от търговски дружества, създадени от лекари и лекари по дентална медицина.
   2. Отпада районирането на лечебните заведения – обслужват пациенти, независимо от местожителството им.
   3. В денталния център се извършва не само първична, а и специализирана извънболнична помощ.
   4. Създава се възможност в специализираните болници да се създават клиники и отделения и по други специалности.
   5. Предвижда се възможност в болниците за активно лечение да се откриват звена за долекуване и продължително лечение или рехабилитация.
   6. Дадени са ясни критерии за определяне на една болница като университетска, а именно: много добра или отлична акредитационна оценка; преподавателски състав; материално-техническа база.

      Предвижда се и възможност за университетски клиники или отделения в болници, които не са университетски. Определено е ясно финансирането им.

   7. Отпада диспансера като вид лечебно заведение. Създава се нов вид лечебно заведение – център за психично здраве. Издирването, диагностиката, лечението и наблюдението на пациенти с онкологични, пневмо-физиатрични, психични и кожно-венерически заболявания ще се извършват от лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ.
   8. Хосписа се определя като лечебно заведение за терминално болни, така както е в Европейския съюз.

Изтеглете пълния текст на законопроекта.

Изтеглете пълния текст на мотивите към раздел "Промени, свързани със статута и дейността на лечебните заведения".
Страници: [1]