Начало - За НПО - Управителен съвет

Управителен съвет

На проведеното на 14 юни 2014 г. Отчетно-изборно общо събрание  бе избран новият Управителен съвет на Сдружението. УС е с мандат 3 години в следния 7-членен състав:

Д-р Станимир Хасърджиев Длъжност: Председател
Телефон: +359 2 958 95 19
Email: stanimir.h@npo.bg

Д-р Станимир Хасърджиев е роден на 17 октомври 1978 година в гр. Сливен. Завършва медицинското си образование през 2003 година в МУ-София. Още като студент участва в редица проекти и инициативи свързани със здравето. Бил е редактор на здравното радио-предаване „Инвестиция за здраве” по Дарик Радио и водещ на телевизионното реалити шоу по бТВ – „Реално”. Като мениджър в МЕД Комюникейшънс е автор и ръководител на множество здравни проекти свързани със социално-значими заболявания - програма „Протекция”, „Високият холестерол убива!”, антиаборт кампанията „От теб зависи!”, рак на маточната шийка „Кажи на някой”, „С няколко килограма по-млади!”, „Лекувай остеопорозата!” и редица други.

През 2005 година основава Национално сдружение за борба с хепатита Хепасист, а през 2009 година е избран за председател на сдружението. Член е на Управителния съвет на Европейската асоциация на пациентите с чернодробни заболявания, един от инициаторите и основатели на Световния хепатитен алианс, представител за България на Европейската медицинска асоциация и на Борда за превенция на вирусен хепатит. Носител на редица български и международни награди, сред които ПР през 2009 и най-добра медийна кампания в света за Световния ден за борба с хепатита.

През месец октомври 2009 г. напуска MED Communications, а през ноември 2009 г. и другите фирми, в които има дялово участие. В момента участва в новорегистрирана малка семейна фирма, която все още не извършва дейност, но има намерение да се занимава с оползотворяване на слънчева енергия.

Д-р Хасърджиев изцяло се е посветил на работата си в неправителствения сектор и на защита правата на пациентите.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Виктор Паскалев Длъжност: Заместник-председател на УС, Ресор „Финанси”
Телефон: +359 (0) 884 23 17 57
Email: viktor.p@npo.bg

Виктор Евгениев Паскалев e роден на 4 септември 1964 година в гр. София. През 1985 година завършва ВНВТУ „Тодор Каблешков”, а през 1993 година УНСС със специалност Счетоводство и контрол. От 1993 година работи във финансовата сфера. Женен с 1 дете.

От 2003 година работи активно за защита правата и подобряване на качеството на живот на хората, живеещи с коаголупатии (хемофилия) в България. Председател е на УС на Българска асоциация по хемофилия. Участва активно от страна на пациентите в процесите на вземане на решения и формирането на националните политики в областта на коаголупатиите.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Веселка Ядкова Длъжност: Член на УС, Ресор „Членство и регионални структури”
Телефон:
Email: veselka.y@npo.bg

Веселка Ядкова е родена на 08.08.1965 в гр. Пазарджик. Има висше икономическо образование, педагогическа правоспособност по чужди езици - английски и немски, български език за чужденци, сертифициран обучител и консултант по разработване и управление на проекти. Омъжена, с едно дете.

Изключително се гордее с постигнатото от нея по време на седемгодишната й работа с доброволци от Корпус на мира на САЩ като преподавател по български език на чужденци със специфични образователни потребности - сензорни увреждания, езиково-говорни нарушения, хронични заболявания, които водят до СОП.

От 2010 г. работи като сътрудник здравни и социални дейности към Сдружение "2002 Надежди" - гр. Пазарджик - сдружение на хора с трайни физически увреждания. От 2014 г. е управител на „Дом за болни и самотни възрастни хора - НАДЕЖДА”, предимно дементно болни, тъй като Сдружението е лицензиран доставчик на тази социална усулуга.

През 2015 г. става учредител на фондация "Надежда за днес и утре" в осъществяване на общественополезна дейност с предмет на дейност разработване на проекти за социални услуги, изразяващи се в: създаване на обществени трапезарии, обучения на домашни помощници и социални асистенти, център за социална рехабилитация и интеграция на лица в неравностойно положение - социалнослаби, инвалиди, деца сираци, възрастни самотно живеещи хора.

Изключителен привърженик е за по-интензивното развитие на доброволчеството и благотворителността на национално ниво и за приемането но Закон за доброволчеството.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Татяна Пенчева-Иванчева Длъжност: Член на Управителния съвет - „Социална дейност и проекти”
Телефон: +359 (0) 899 10 34 91
Email: tanya.i@npo.bg

Татяна Бориславова Пенчева-Иванчева е родена на 17 август 1952 година в гр.София. През 1976 година завършва висшето си образование в гр. Москва.

От 2000 година се занимава с проблемите на болните от множествена склероза (МС) и миастения гравис (МГ) като председател на Българска Национална Фондация за Множествена Склероза и Миастения Гравис (БНФМСМГ).

От 2003 година е учредител и председател на Фондация „МС Общество България” - пациентска организация, създадена съобразно съвременните Европейски директиви. Активно работи за израстване на пациентското движение у нас и утвърждаване ролята на пациентските организации в живота на гражданското ни общество.

Майка е на две деца и баба на две внучета.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Мария Димитрова Длъжност: Член на УС, Ресор "Европейски проекти и програми"
Телефон: +359 (0) 878 815 313
Email: mariya.d@npo.bg


Мария Димитрова е родена на 5 май 1959 година в гр. Сливен. Завършва магистратура по метеорология в СУ „Св. Климент Охридски” и специалност социална и юридическа психология – СДК към философски факултет на СУ „Климент Охридиски”.

През 2007 г. е избрана за председател на Сдружение „Отворено общуване” и като такава тя инициира и координира национални и международни европейски проекти и граждански инициативи, свързани с образованието, професионалното, личностно развитие, здравната и социална адаптация и интеграция на хора с увреждания, от малцинствен произход и в неравнопоставено социално положение.

Участвала е и е координирала 11 национални и международни проекта свързани с хора със сензорни увреждания и увреждания по медицински показатели – към Агенциата за хора с увреждания, по европейските програми „Grundvig”, „Leоnardo da Vinchi”, „Dafne III”, „Youth in action”.

Мария Димитрова е правоспособен преводач от и на жестомимичен език и лектор на жестомимичен език и като такава, тя е работила в различни институции и организации.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Андрей Дамянов Длъжност: Член на Управителния съвет на НПО
Телефон: +359 (0) 888 40 84 34
Email: andrimd@gmail.com


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Елисавета Котова Длъжност: Член на Управителния съвет на НПО
Телефон: +359 888 566 055
Email: eli.k@npo.bg

Елисавета Котова e родена на 31юли 1965 година в гр.Пловдив, завършила е Европейски колеж Пловдив. Майка на едно дете.
През 2004 година е създадена „Национална асоциация на децата с диабет”, на която тя е председател. Работи активно в защита правата и подобряване на качеството на живот на децата с диабет в България. Организира ежегодни летни- профилактични лагери за децата с диабет и техните семейства, провеждане на срещи- обучения. През 2014 година бе регистрирано сдружение „Национална асоциация на децата и младите хора с диабет” на което тя е Председател. Член е на Профилната Комисия за Лечение в Чужбина.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------